Τουρκική γλώσσα

Τουρκική γλώσσα

Η Τουρκική γλώσσα διαφέρει πολύ από την Ελληνική και τις λατινογενείς γλώσσες, τόσο στη γραμματική, όσο και στη σύνταξη και στο λεξιλόγιο.

Ανήκει στις αλταϊκές γλώσσες και είναι η επίσημη γλώσσα της Τουρκίας, ενώ ομιλείται και σε πολλές άλλες χώρες. Πιστεύουμε ότι η γνώση αυτής της γλώσσας δίνει επιπλέον εφόδια στους μαθητές μας και τους δίνει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Τουρκικής Γλώσσας