Ιταλική Γλώσσα σημαία

Ιταλική γλώσσα

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένη γλώσσα.

Αποδέκτες είναι όλοι οι ξένοι πολίτες, οι ιταλοί που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι ιταλών μεταναστών) και οι ξένοι μετανάστες στην Ιταλία. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

Για τη διενέργεια των εξετάσεων στο εξωτερικό, μέσω των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογράψει συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς

Università per Stranieri di Perugia

Università per Stranieri di Siena

Università degli Studi Roma Tre

Società Dante Alighieri

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας