Ελληνική γλώσσα

Ελληνική γλώσσα

Προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ξενόγλωσσους κατοίκους.

Τα μαθήματα καταλήγουν σε εξετάσεις πτυχίων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ. Αρμόδιο εξεταστικό κέντρο είναι το κέντρο ελληνικής γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας