Βουλγαρική γλώσσα Neofit Rilski

Βουλγαρική γλώσσα

Πρωτοπορώντας εισάγαμε στο σχολείο μας τη Βουλγαρική γλώσσα λαμβάνοντας υπ’όψιν την γεωγραφική μας θέση και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις όπως την διάνοιξη των συνόρων με τη Βουλγαρία και την μελλοντική είσοδο των γειτονικών μας χωρών στην ζώνη Σέγκεν.

Πιστεύουμε ότι η γνώση αυτών των γλωσσών δίνει επιπλέον εφόδια στους μαθητές μας και τους δίνει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Βουλγαρικής Γλώσσας