Ξενες Γλώσσες Πρότυπο Κέντρο Ξενόγλωσσων Σπουδών

Πρότυπο Κέντρο Ξενόγλωσσων Σπουδών

Στο Πρότυπο Κέντρο Ξενόγλωσσων Σπουδών Τσιαμούρα θα βρείτε ένα πλήρη πρόγραμμα σπουδών ξένων γλωσσών.

Διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, βουλγαρικά, ρωσικά, σουηδικά και ελληνικά για ξένους. Υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης πληθώρας επιπλέον γλωσσών κατόπιν ζήτησης των μαθητών.  Όλα τα προγράμματα μας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών – Common European Framework Reference (CERF). Οι σπουδές των γλωσσών αυτών καταλήγουν σε πτυχία αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.