μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον εργασίας ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί θεμελειώδη λίθο επαγγελματικής ανέλιξης και αποκατάστασης. Στό κέντρο μας θα βρείτε ένα πλήρες πακέτο προετοιμασίας για τις μεταπτυχιακές σας σπουδές στο εξωτερικό.

Μεταπτυχιακά προγράμματα εξ’ αποστάσεως ή διά ζώσης. Με ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης, με μαθήματα τα Σαββατοκύριακα, με πλήρη υποστήριξη εργασιών και γλώσσας, με πλήρη πακέτα διαμονής. Για εργαζόμενους, δημόσιους υπάλληλους, εκπαιδευτικούς, τελειόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων.

Μεταπτυχιακό στην Βουλγαρία

δια ζώσης, η προσιτή επιλογή

Μεταπτυχιακό στην Κύπρο

εξ αποστάσεως, με την ευκολία της ελληνικής γλώσσας

Μεταπτυχιακό στην Μ. Βρετανία

με το κύρος των Βρετανικών πανεπιστημίων

Διδακτορικό στη Βουλγαρία

η ποιοτική επιλογή καριέρας

Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ και πλήρως ισότιμους με αυτούς των ελληνικών πανεπιστημίων