ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ

 

Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά Προγράμματα

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

ECTS: 240

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4000€/έτος

 

  Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 1. Ειδική Εκπαίδευση

Διάρκεια σπουδών:  4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

ECTS: 110

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4620€ + 490€ πάγια έξοδα

 

 1. Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4680€ + 390€ πάγια έξοδα

 

 1. Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4680€ + 390€ πάγια έξοδα

 

 1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master στα Αναλυτικά προγράμματα και στη Διδασκαλία

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4680€ + 390€ πάγια έξοδα

 

 1. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master (MSc) in Education for Sustainable Development and Social Change

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4680 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στις Διαπολιτισμικές Σπουδές

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος σπουδών:  MEd Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα

Επίπεδο πιστοποίησης:  Master (2ος κύκλος σπουδών)

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Προσφέρεται από: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Frederick) και Τμήμα Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Τιμή: 4.600€ + 390 € πάγια έξοδα

 

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 1. Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική (MBA)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Master in Business Administration

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά – Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 

 1. Ναυτικό Δίκαιο & τη Ναυτιλιακή Διοίκηση

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MA/LLM in Maritime Law and Shipping Business

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc in International Trade & Shipping Management

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινοτική φροντίδα

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 1. Διασφάλιση Ποιότητας

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  MSc in Quality Assurance

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: MSc Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κατασκευών και μνημείων. Κατεύθυνση (α) Αρχιτεκτονική (β) Πολιτική Μηχανική

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.950 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 1. Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου (Πληροφορική)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος σπουδών: MSc Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου

ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Τιμή: 4.680 € + 390 € πάγια έξοδα

 

 

Ειδικές τιμές σε περιόδους εγγραφής!!!