Βουλγαρική γλώσσα Neofit Rilski

Προετοιμασία για διδακτορικό στην Βουλγαρία

Διδακτορικά στη Βουλγαρία

Υπηρεσίες για σπουδές στη Βουλγαρία:

                                                                       

 1. Συνέντευξη με τον υποψήφιο φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα με στόχο την κατάστρωση σχεδίου δράσης (ερωτήματα που τίθεται συνήθως – σε ποιό πεδίο θέλετε να είναι οι σπουδές σας, τι περιλαμβάνουν οι σπουδές σας μέχρι τώρα, έχετε δημοσιεύσεις, έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα προτιμούσατε τις σπουδές εξ αποστάσεως).
 2. Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών του υποψηφίου (συμπλήρωση αιτήσεων, έλεγχος συνέπειας διακιολογητικών).
 3. Μετάφραση των δικαιολογητικών για την εγγραφή (απλή μετάφραση ή μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για τα δικαιολογητικά που το απαιτούν).
 4. Διαμεσολάβηση και οργάνωση των σπουδών του υποψηφίου (αποστολή και παραλαβή των μεταφρασμένων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για λήψη σφραγίδας Χάγης/όπου είναι απαραίτητο/, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την αναγνώριση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σας μέχρι τώρα στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Παιδείας για την αναγνώριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο,  παραλαβή της διαταγής του Πρύτανη για την ολοκληρωμένη εγγραφή του φοιτητή, συμπλήρωση βιβλιαρίου σπουδών και άλλων σχετικών με τις σπουδές δικαιολογητικών, παραλαβή από το λογιστήριο των σφραγισμένων αποδείξεων πληρωμής του εξαμήνου και παράδοσή τους στην αρμόδια γραμματεία/σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με έμβασμα από τράπεζα της Ελλάδας/)
 5. Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του (ενημέρωσή του φοιτητή για το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία των καθηγητών, οργάνωση συναντήσεων, βοήθεια με προφορική μετάφραση από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και το αντίστροφο)
 6. Κρατήσεις ξενοδοχείων.
 7. Γλωσσική προετοιμασία με προγράμματα e-learning στην Ελλάδα.

Έναρξη προγραμμάτων 2 φορές το χρόνο:

 1. Ιούνιο (εγγραφή μέχρι Απρίλιο)
 2. Σεπτέμβριο (εγγραφή μέχρι Ιούνιο)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ:

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NEOFIT RILSKIΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ
Εγγραφή/Υπηρεσίες4000€4500€ σε 2 δόσεις:
Πρώτα γίνεται η καταβολή της 1ης δόσης (1750€) μαζί με τα δικαιολογητικά και η αίτηση σας περνάει από επιτροπή. Εφόσον γίνει δεκτή πληρώνετε τη 2η δόση της προκαταβολής (2750€) ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Σε περίπτωση που η αίτηση σας δεν γίνει δεκτή από την επιτροπή, δεν καταβάλετε το ποσό της 2ης δόσης (2750€), και σας επιστρέφεται το ποσό των 1250 € από την 1η δόση (δεσμεύεται δηλαδή ένα ποσό ύψους 500€).

Δίδακτρα/έτος2500€3000€
Παρουσίαση Διατριβής ενώπιον ΕπιτροπήςΔΩΡΕΑΝ1600€
Συνολικό κόστος11.500€15.400€

Διδακτορικά  (εισαγωγή με εξετάσεις):

Για την εγγραφή σε οποιοδήποτε διδακτορικό πρόγραμμα, ο υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να περάσει τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη, το οποίο γίνεται μετά την φάση 3. 

Διδακτορικά  (προσωπική προετοιμασία):

Η εισαγωγή γίνεται με προσχέδιο διατριβής το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/doctoral-programmes.aspx?lang=en

  

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

 

Διδακτορικά:

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
 2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδώνκαι αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής ή πιστοποιητικό για αναγνωρισμένη ανωτάτη εκπαίδευση.
 3. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (μια βεβαίωση κατά την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)
 4. Λίστα με τις δημοσιεύσεις – εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 6. Φωτογραφίες αρ. 2.
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Επιστολή ενδιαφέροντος.
 9. Πτυχίο Αγγλικών Β2.
 10. Εξουσιοδότηση (μια κατα την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)