Βουλγαρική γλώσσα Neofit Rilski

Προετοιμασία για σπουδές στην Βουλγαρία

Προπτυχιακά τμήματα

 Υπηρεσίες για σπουδές στη Βουλγαρία:

 1. Συνέντευξη με τον υποψήφιο φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα με στόχο την κατάστρωση σχεδίου δράσης (ερωτήματα που τίθεται συνήθως – σε ποιό πεδίο θέλετε να είναι οι σπουδές σας, τι περιλαμβάνουν οι σπουδές σας μέχρι τώρα, έχετε δημοσιεύσεις, έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα προτιμούσατε τις σπουδές εξ αποστάσεως).
 2. Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών του υποψηφίου (συμπλήρωση αιτήσεων, έλεγχος συνέπειας διακιολογητικών).
 3. Μετάφραση των δικαιολογητικών για την εγγραφή (απλή μετάφραση ή μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για τα δικαιολογητικά που το απαιτούν).
 4. Διαμεσολάβηση και οργάνωση των σπουδών του υποψηφίου (αποστολή και παραλαβή των μεταφρασμένων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για λήψη σφραγίδας Χάγης/όπου είναι απαραίτητο/, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την αναγνώριση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σας μέχρι τώρα στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Παιδείας για την αναγνώριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο,  παραλαβή της διαταγής του Πρύτανη για την ολοκληρωμένη εγγραφή του φοιτητή, συμπλήρωση βιβλιαρίου σπουδών και άλλων σχετικών με τις σπουδές δικαιολογητικών, παραλαβή από το λογιστήριο των σφραγισμένων αποδείξεων πληρωμής του εξαμήνου και παράδοσή τους στην αρμόδια γραμματεία/σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με έμβασμα από τράπεζα της Ελλάδας/)
 5. Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του (ενημέρωσή του φοιτητή για το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία των καθηγητών, οργάνωση συναντήσεων, βοήθεια με προφορική μετάφραση από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και το αντίστροφο)
 6. Κρατήσεις ξενοδοχείων.
 7. Γλωσσική προετοιμασία με προγράμματα e-learning στην Ελλάδα.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές για τα προγράμματα σπουδών στο SWUNeofit Rilski”:

   1η φάση  2η φάση 3η φάση   4η φάση5η φάση
  

Υπηρεσίες

Επιτροπή ΑναγνώρισηςΕπιτροπή εγγραφήςΔίδακτρα

για εκμάθηση γλώσσας

Δίδακτρα ανά εξάμηνο
Προπτυχιακά

στα βουλγάρικα

1,490 €105 €105 €3,000 €Ανάλογα την ειδικότητα
Προπτυχιακά

στα αγγλικά

1,490 €105 €105 €-1,500 €
Μεταπτυχιακά1,490 €105 €105 €-1,755 €
Διδακτορικά  (εισαγωγή με εξετάσεις)1,790 €105 €105 €-1,755 €
Διδακτορικά (προσωπική προετοιμασία)1.790€105€105€-1.250€

Επεξηγήσεις:

Προπτυχιακά:

-Όσο αφορά τα προπτυχιακά στα βουλγάρικα τα δίδακτρα ανά εξάμηνο κυμαίνονται απο 150-600ευρώ ανάλογα την ειδικότητα.

-Τα προπτυχιακά είναι τετραετούς φοίτησης, εκτός από την ειδικότητα της νομικής που είναι πενταετούς φοίτησης.

-Εξαίρεση όσο αφορά την τιμή των προπτυχιακών στα αγγλικά, αποτελεί η ειδικότητα της νοσηλευτικής, η οποία είναι 2000€ το εξάμηνο.

Μεταπτυχιακά:

- Τα μεταπτυχιακά είναι

 • μονοετούς φοίτησης (με δυνατότητα έκδοσης του πτυχίου στον ενάμιση χρόνο, αν η διπλωματική παρουσιαστεί στο τρίτο εξάμηνο - ο φοιτητής όμως πληρώνει τα δυο εξάμηνα μόνο)

και

 • διετούς φοίτησης (ο φοιτητής πληρώνει τα τέσσερα εξάμηνα). Εξαίρεση αποτελεί το μεταπτυχιακό της ειδικής αγωγής, το οποίο είναι διαρκείας τριών εξαμήνων (ο φοιτητής πληρώνει και τα τρία εξάμηνα).

- Ο φοιτητής εγγράφεται στο μεταπτυχιακό μονοετούς φοίτησης, αν το βασικό του πτυχίο έχει συνάφεια με το μεταπτυχιακό που επιθυμεί. Εάν δεν έχει συνάφεια, τότε εγγράφεται στο μεταπτυχιακό της διετούς φοίτησης.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

 

Διδακτορικά  (εισαγωγή με εξετάσεις):

Για την εγγραφή σε οποιοδήποτε διδακτορικό πρόγραμμα, ο υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να περάσει τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη, το οποίο γίνεται μετά την φάση 3. 

Διδακτορικά  (προσωπική προετοιμασία):

Η εισαγωγή γίνεται με προσχέδιο διατριβής το οποίο πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/doctoral-programmes.aspx?lang=en

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

 

Προπτυχιακά:

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που να πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει τις σπουδές του στο κράτος στο οποίο έχει αποκτήσει την προηγούμενη εκπαίδευση του και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του.
 3. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 4. Αντίγραφο  ταυτότητας επικυρωμένο
 5. Πιστοποιητικό γέννησης
 6. Φωτογραφίες 4 τεμ , μεγέθους 4/3 .
 7. Πτυχίο αγγλικών Β2 (για τις σπουδές στα αγγλικά)
 8. Εξουσιοδότηση

Μεταπτυχιακά:

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
 2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένες ανώτατες σπουδές και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής του.
 3. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης.
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 6. Φωτογραφίες αρ. 4, μέγεθος 4/3.
 7.  Βιογραφικό σημείωμα
 8. Πτυχίο αγγλικών Β2.
 9. Εξουσιοδότηση

 

Διδακτορικά:

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
 2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδώνκαι αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής ή πιστοποιητικό για αναγνωρισμένη ανωτάτη εκπαίδευση.
 3. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (μια βεβαίωση κατά την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)
 4. Λίστα με τις δημοσιεύσεις – εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 6. Φωτογραφίες αρ. 2.
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Επιστολή ενδιαφέροντος.
 9. Πτυχίο Αγγλικών Β2.
 10. Εξουσιοδότηση (μια κατα την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)