Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Τα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης προσφέρουν τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Diploma Superiore Di Lingua E Cultura Italiana
  • Diploma di Traduttore
  • Diploma di Lingua Italiana

Επίπεδα C1 C2