Κοινωφελή Δήμου Δράμας 2018

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας – Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

Το ΚΔΒΜ2 Τσιαμούρα θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτησης επιπέδου 1-2 και 3

logo koinofelli