Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) έχει ήδη δρομολογήσει την έναρξη της διαδικασίας υποδοχής αιτήσεων για την εφαρμογή της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας Πιστοποίησης έχουν οι εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Α του ΕΟΠΠΕΠ).

Η διαδικασία της Πιστοποίησης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση καθώς και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ  θα υλοποιήσει ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις (θεωρία και τεχνικές μικροδιδασκαλιας ).

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από Εμπειρογνώμονες – επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ  με μακροχρόνια εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα :

  • Θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Θα ασκηθούν στη διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης μιας Μικροδιδασκαλίας, που αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαδικασία της Πιστοποίησης.
  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με τους στόχους του Προγράμματος.
  • Θα έχουν τη δυνατότητα συνεχούς (ηλεκτρονικής) επικοινωνίας με τους Εκπαιδευτές καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος για την επίλυση αποριών και τη μαθησιακή υποστήριξη.
Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών Φεβρουαρίου 2018

Νέος κύκλος σεμιναρίων εκπαιδευτών ενηλίκων   Το Κέντρο δια βίου Μάθησης Τσιαμούρα σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας και το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών. ΤοContinue reading →

Posted by admin in Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων