ΛΑΕΚ 1 – 49 έτους 2018

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ  1 – 49  έτους 2018

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών (10 μέρες από 4 εκπαιδευτικές ώρες ανά ημέρα)  θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα  200 € και θα του χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το ΚΔΒΜ2 Τσιαμούρα σε συνεργασία με πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους φορείς της πόλης θα διοργανώσει σεμινάρια με την παρακάτω θεματολογία:

  • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και δημόσιες σχέσεις σε μικρές επιχειρήσεις
  • GDPR – Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων σε μικρές επιχειρήσεις
  • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης – υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – εισαγωγή στο HACCP
  • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων – πρώτες βοήθειες
  • Πωλήσεις λιανικής – Διαμόρφωση ραφιών και βιτρίνας (merchandising)
  • Ανίχνευση & αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών – Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Γονέων
  • Η τέχνη του καφέ – υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – εισαγωγή στο HACCP

Η θεματολογία των σεμιναρίων θα εμπλουτιστεί με περισσότερα ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους.
  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
  • Υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους το έτος 2018

Γιατί να συμμετέχω ;
• 40 ώρες κατάρτισης σε ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες
• 200 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα
• Καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση
• Βεβαίωση κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Τι χρειάζεται για να δηλώσω συμμετοχή ;
• Αντίγραφο ταυτότητας
• Εκκαθαριστικό ή βεβαίωση ΑΦΜ
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ
• IBAN τραπέζης ενεργό
• Απολυτήριο ή Πτυχίο
• Υπεύθυνες δηλώσεις (επισυνάπτονται)
• ΚΑΔ και Πίνακας προσωπικού της επιχείρησης

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε :
• να καλέσετε στο τηλέφωνο 25210 – 48480
• να στείλετε email στο laek.kektsiamoura@gmail.com
• να μας φέρετε τα δικαιολογητικά στο  ΚΔΒΜ2 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΓΙΩΤΑ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 29.

Δηλώστε συμμετοχή έως και 10/06/2019 με πιθανότητα παράτασης.

Αρχεία προς συμπλήρωση: