Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Πληροφορική

Κατάρτιση στην πληροφορική

Βασικό και προχωρημένο επίπεδο Ms Office

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Word
  • Excel
  • Internet
  • Powerpoint
  • Access
Βασικό πακέτο με 3 ενότητες

1. Επεξεργασία Κειμένου

2. Υπολογιστικά Φύλλα

3. Υπηρεσίες Διαδικτύου

οι ενότητες που απαιτούνται από την πλειονότητα των προκηρύξεων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Πλήρες πακέτο με 6 ενότητες

1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

2. Επεξεργασία Κειμένου

3. Υπολογιστικά Φύλλα

4. Υπηρεσίες Διαδικτύου

5. Βάσεις Δεδομένων

6. Παρουσιάσεις

Προχωρημένο επίπεδο

1. Επεξεργασία Κειμένου

2. Υπολογιστικά Φύλλα

3. Βάσεις Δεδομένων

4. Παρουσιάσεις

 

Δωρεάν τεστ προσομοίωσης εξετάσεων στις εγκαταστάσεις μας

 

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής Keycert

πληροφορική πιστοποίηση

Key CERT IT Initial

Key CERT IT Basic

 

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής Unicert

πληροφορική πιστοποίηση

Unicert Primary

Unicert Advanced