Ξένες Γλώσσες

GMAT

GMAT

H Πιστοποίηση γλωσσομάθειας GMAT και οι ειδικές εξετάσεις απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business and Management).

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
GRE

GRE

Ειδικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εξετάσεις  GRE πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης του μαθητή. Το πτυχίο δεν είναι συμβατό με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Cambridge University

Cambridge University

Το Cambridge University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.

 • Young Learner Starters
 • Young Learner Movers
 • Young Learner Flyers
 • KET (Key English Test)
 • PET (Preliminary English Test)
 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certification in Advanced English)
 • CPE (Certification of Proficiency in English)
 • BEC (Business English Certificates) Preliminary
 • BEC (Business English Certificates) Vantage
 • BEC (Business English Certificates) Higher

Τα πτυχία του Cambridge Univercity είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Επίπεδα A1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Αγγλικά, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Αγγλικά

Αγγλικά

UK flag

Αγγλική γλώσσα

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Η αγγλική γλώσσα αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς. Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα. Θεωρείται η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για μεταπτυχιακές σπουδές και την εξεύρεση εργασίας. Σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο τη μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

Πιστοποιήσεις Αγγλικής Γλώσσας

 Πανεπιστήμιο του Michigan

 

 

Posted by admin in Αγγλικά, Ξένες Γλώσσες, 0 comments
Michigan University

Michigan University

 

Το Michigan University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.

   • BCCE (Basic Communication Certificate in English)
   • ALCE (Advanced Level Certificate in English)
   • ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)
   • ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

   Τα πτυχία του Michigan University είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

   Επίπεδα Α1 Α2 B1 B2 C1 C2

    

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας, 0 comments