Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας

Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Τα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης προσφέρουν τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Diploma Superiore Di Lingua E Cultura Italiana
  • Diploma di Traduttore
  • Diploma di Lingua Italiana

Επίπεδα C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο της Perugia

Πανεπιστήμιο της Perugia

Το Πανεπιστήμιο της Perugia προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 5
  • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 4
  • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 3
  • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 2

Επίπεδα Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας