Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διογρανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Ελληνικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας διεξάγονται το Μάιο.

Επίπεδα:  Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάση του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Απρίλιο και Νοέμβριο. Από τον ΜΑΙΟ 2011 τα επίπεδα Α ΚΑΙ Β έχουν την μορφή διαβαθμισμένου τεστ.

Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2 C1

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας, Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας