Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας

French institute

French institute

Το Γαλλικό Ινστιτούτο (French institute) προσφέρει τα νέα διπλώματα, απλούστερα και πιο ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στους ρυθμούς εκμάθησης των μαθητών.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει έξι διπλώματα ανεξάρτητα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Μια εκδοχή για εφήβους οργανώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2. Τα μέσα είναι προσαρμοσμένα στην εφηβική ηλικία.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας
Sorbonne Univercite

Sorbonne Univercite

Το Sorbonne Univercite προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Sorbonne 1η βαθμίδα: Το πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας προϋποθέτει σημαντικές βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού.
  • Sorbonne 2η βαθμίδα: Το δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τρεις επιλογές (Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ευρωπαϊκές Επιστήμες). Αποτελεί την εισαγωγή στην ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να παρακολουθήσει μαθήματα ανώτερης εκπαίδευσης.
Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας