Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ισπανικής Γλώσσας

Spanish Ministry of Education

Spanish Ministry of Education

Το Ισπανικό Ministry of Education προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Diploma Superior De Espanol D.E.L.E.
  • Certificado Superior E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas)
  • Diploma Basiko De Espanol – Ministry of Education D.E.L.E.
  • Certificado Elemental E.O.L (Escuelas Oficiales de Idiomas)
  • Certificado Inicial De Espanol – D.E.L.E.

Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ισπανικής Γλώσσας