Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC

Το κέντρο μας  σε συνεργασία με την ελληνοαμερικανική ένωση, σας προσφέρει τη δυνατότητα να δώστε εξετάσεις στην πόλη σας, χωρίς να προκαταβάλλετε εξέταστρα.

Κάνοντας την εγγραφή σας στο πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC, δίνετε εξετάσεις χωρίς εξέταστρα και πληρώνετε μόνο σε περίπτωση που είστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή σας και επιθυμείτε την έκδοση του πτυχίου σας.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Φιλολογίας Ιονίου Πανεπιστήμιου

Φιλολογίας Ιονίου Πανεπιστήμιου

Ειδικά τμήματα του Ιονίου Πανεπιστήμιου απευθυνόμενα σε μαθητές λυκείου για την εισαγωγή τους στην Αγγλική φιλολογία των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ειδικά τμήματα Φιλολογίας για την εισαγωγή στο τμήμα μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Λόγω του φόρτου μαθημάτων των μαθητών λυκείου τα προγράμματα αυτά είναι δομημένα με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και εναρμόνισης με το πρόγραμμα των μαθητών.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάση του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Απρίλιο και Νοέμβριο. Από τον ΜΑΙΟ 2011 τα επίπεδα Α ΚΑΙ Β έχουν την μορφή διαβαθμισμένου τεστ.

Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2 C1

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας, Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας
TOEIC

TOEIC

 Το TOEIC είναι τεστ πολλαπλών επιλογών για άτομα που τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα.

Διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στη Δράμα κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές. Ο υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί 1 φορά κάθε 30 ημέρες. Διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται μια εβδομάδα μετά την διεξαγωγή της εξέτασης. Η εξέταση κατατάσσει και χαρακτηρίζει το πτυχίο ανάλογα με την βαθμολογία: 405-500 B1, 505-780 B2, 785-900 C1, 905-990 C2.

Το τεστ αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια, φορείς του Δημόσιου τομέα, ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μέσο πιστοποίησης γνωσιακού επιπέδου της αγγλικής γλώσσας. Στην Ελλάδα το TOEIC αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ, πλην του επιπέδου A (C2) το οποίο δεν αναγνωρίζεται.

Επίπεδα Α1 Α2 B1 B2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
TOEFL

TOEFL

Ειδικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε προπτυχιακά, πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εξετάσεις πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης του μαθητή.

Από τον Απρίλιο του 2006 προσφέρεται στην Ελλάδα το καινούργιο Generation TOEFL (TOEFL ibt) το οποίο διεξάγεταιμέσω του διαδικτύου. Το πτυχίο έχει ισχύ 2 ετών και δεν είναι συμβατό με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
TIE

TIE

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση.

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου.

Επίπεδα A1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
IESOL ISESOL (City & Guilds)

IESOL ISESOL (City & Guilds)

 Οι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο.

Οι πιστοποιήσεις City & Guilds IESOL και ISESOL χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς.

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις, καθώς τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης (για παράδειγμα, εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL, τότε μπορεί να ξαναδώσει εξετάσειςµόνο για το ISESOL εφόσον το επιθυμεί).

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους: τα αποτελέσματα της μίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης και προσφέρεται η δυνατότητα να εξεταστεί κανείς στα γραπτά και στα προφορικά σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους.

Οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες 6 φορές τον χρόνο. Οι computer based exams είναι διαθέσιμες όποτε τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds το επιθυμούν. Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών του City & Guilds είναι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ηλικιών

Επίπεδα A1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
GMAT

GMAT

H Πιστοποίηση γλωσσομάθειας GMAT και οι ειδικές εξετάσεις απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business and Management).

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
GRE

GRE

Ειδικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εξετάσεις  GRE πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης του μαθητή. Το πτυχίο δεν είναι συμβατό με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Cambridge University

Cambridge University

Το Cambridge University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.

 • Young Learner Starters
 • Young Learner Movers
 • Young Learner Flyers
 • KET (Key English Test)
 • PET (Preliminary English Test)
 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certification in Advanced English)
 • CPE (Certification of Proficiency in English)
 • BEC (Business English Certificates) Preliminary
 • BEC (Business English Certificates) Vantage
 • BEC (Business English Certificates) Higher

Τα πτυχία του Cambridge Univercity είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Επίπεδα A1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Αγγλικά, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας