Γαλλικά

Γαλλική Γλώσσα

Γαλλική Γλώσσα

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται σε τμήματα επιπέδου Α1 έως C2.

Τα τμήματα γαλλικής γλώσσας ακολουθούν τις οδηγίες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες το οποίο αρθρώνει την εκμάθηση των γλωσσών σε έξι επίπεδα δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον μαθητή τη δυνατότητα να καταλάβει, γενικά, σε ποιο γλωσσικό σημείο βρίσκεται και να βελτιστοποιήσει την απόφαση του τμήματος γλώσσας που θα επιλέξει.

Posted by admin in Γαλλικά, Ξένες Γλώσσες