Μεταπτυχιακά & Διδακτορικά

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως  Βουλγαρία και Ην. Βασίλειο

Πληροφορική

Κατάρτιση σε αντικείμενα πληροφορικής και πιστοποιήσεις

e-learning

e-learning

Προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτησης

Security

Πλήρη προγράμματα κατάρτισης σε αντικείμενα ασφάλειας και φύλαξης

computer anima

Παιζω και μαθαίνω

Μαθήματα πληροφορικής για τους μικρούς μας φίλους