Μεταπτυχιακά

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε Κύπρο Βουλγαρία και Ην. Βασίλειο

Πληροφορική

Κατάρτιση σε αντικείμενα πληροφορικής και πιστοποιήσεις

"If it's beautifully baked and deliciously decadent, we will teach you how"

e-learning

e-learning

Προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτησης

Security

Πλήρη προγράμματα κατάρτισης σε αντικείμενα ασφάλειας και φύλαξης

Νοηματική Γλώσσα Δραμα

Νοηματική

Μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που οδηγούν σε πιστοποίηση

computer anima

Παιζω και μαθαίνω

Μαθήματα πληροφορικής για τους μικρούς μας φίλους

Τελευταία άρθρα